Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Axcel VI's erhvervelse af enekontrol over ProData Consult A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af AX VI INV3 Holding ApS' ("Axcel VI") erhvervelse af enekontrol over P-ProData 2018 A/S og ProData Holding A/S, der ejer ProData Consult A/S ("ProData").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i 17 porteføljeselskaber, som er aktive indenfor en række forskellige brancher.

Fire af Axcels porteføljeselskaber er aktive indenfor IT-området. Dette er AddPro, Loopia, SuperOffice og Fronmatec. Heraf er det kun AddPro, der ligesom ProData tilbyder IT-services, hvorimod Loopia er aktiv indenfor levering af web hosting, domænenavne og merværditjenester, SuperOffice er aktiv indenfor udvikling af CRM software, mens Frontmatec er aktiv indenfor udvikling af software til den globale fødevareindustri. AddPro leverer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, herunder application development, administration, cloud computing, IT-infrastruktur, optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale løsninger. AddPro er primært aktiv i Sverige, men har også salg i Danmark.

ProData er et IT-konsulenthus, der stiller IT-konsulenter til rådighed for eksterne virksomheder, som efterspørger konsulentydelser til løsning af konkrete opgaver. ProDatas netværk af konsulenter har særligt fokus på at yde rådgivning vedrørende IT-relaterede problemstillinger, men afhængigt af kundens behov tilbydes også andre typer af konsulentrådgivning, herunder bl.a. IT og Management konsulentrådgivning, Nearshoring-as-a-Service (NaaS) og digitalisering konsulent-administration. ProData har hovedsæde i København og har afdelinger og/eller datterselskaber i Aarhus, Aalborg, Sverige, Norge, Holland, Tyskland og Polen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. august 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Axcel/ProData

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.