Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Norvestor VIII SCSp’s erhvervelse af enekontrol over Globeteam A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Norvestor VIII SCSp’s (herefter ’Norvestor’) erhvervelse af enekontrol over Globeteam A/S (herefter ’Globeteam’).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Globeteam A/S er et dansk it-konsulenthus, som hjælper virksomheder med at optimere deres forretning digitalt. Globeteam tilbyder i den forbindelse et bredt udvalg af rådgivningsydelser, bistand til it-infrastruktur og udvikling af kundespecifik software. Derudover tilbyder Globeteam specialudviklede softwareløsninger blandt andet inden for digitalisering og optimering af processer og single sign-on. Globeteam har også egenudviklede softwareplatforme og sælger licenser til dem. Det omfatter følgende:

  • Casewhere er en procesplatform, som kan benyttes til automatisering og optimering af processer og arbejdsgange.
  • Safewhere er en føderationsløsning, som giver mulighed for styring af identiteter og adgange samt etablering af single sign-on.
  • ChangeDriver er et proceshåndteringsværktøj, som kan anvendes til at dokumentere og optimere hele eller dele af virksomhedens processer samt give de ønskede interessenter adgang til denne information samt opbygning og drift af et informationssikkerhedssystem.

Globeteam videresælger desuden licenser til bl.a. Microsoft 365 og Azure. 

Norvestor VIII SCSp er en del af kapitalfonden Norvestor Equity AS, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Norvestors managementselskaber sammen med fire andre fonde. Porteføljeselskaberne i disse fonde omfatter samlet syv virksomheder, som i større eller mindre omfang er aktive inden for it-området, primært i de nordiske lande:

  • NetNordic Holding AS: Systemintegrator med software og it-services inden for it-sikkerhed, datacentre, netværk og virksomhedskommunikation.
  • Pearl Group AS: SAP-baseret virksomhedsapplikationssoftware (Enterprise Application Software (EAP)) samt tilknyttede it-services inden for implementering og support.
  • Apsis Group AB: Cloudbaseret markedsføringsplatform.
  • Xllnc Nordic AB (Foxway) leverer, installerer, administrerer og bortskaffer it-udstyr som én integreret tjenesteydelse. Derudover har Foxway it-services, primært installation, brugerskift og opgradering af it-udstyr og undervisning, samt software i form af en platform til lagring og håndtering af data
  • NoA HolCo AS (The North Alliance): It-services i form af applikationsdesign, hjemmesideopbygning og rådgivning om digital marketing og kommunikation.
  • Wellit Holding AS: Logistiksoftware specialiseret til olie- og gassektoren.
  • Cegal Group AS: Specialiserede softwareprogrammer til kunder i olie- og gassektoren til brug for analyse af geologiske og seismiske data samt tilknyttede it-services.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 7. juli kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Norvestor/Globeteam

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.