Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Enemærke & Petersen a/s' erhvervelse af enekontrol over NemByg A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Enemærke & Petersen a/s' erhvervelse af enekontrol over NemByg A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Enemærke & Petersen a/s er en dansk entreprenørvirksomhed, der indgår i MT Højgaard koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselskaberne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke & Petersen, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Koncernen udfører projekter i hele Danmark og har endvidere fokuserede aktiviteter i udvalgte lande.

NemByg A/S er en dansk entreprenør-, tømrer-, murer og betonvirksomhed beliggende i Tjæreborg. NemByg har fokus på opgaver i Region Syddanmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 1. juli 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Enemærke-Petersen/NemByg

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.