Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Link Top Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over YOYO Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Link Top Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over YOYO Holding ApS. Link Top Holding A/S er ejet af Polaris Private Equity IV K/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Link Top Holding A/S udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskabet Link Logistics A/S.

YOYO Holding ApS udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskaberne YOYO Global Freight ApS, YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 28. juni 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Link Top Holding A/S/ YOYO Holding ApS

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk eller fuldmægtig Malene Unterborg Alempiew, tlf. 4171 5205 eller e-mail mual@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.