Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Axcels erhvervelse af enekontrol over Vetgruppen Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af AX VI INV2 Holding ApS (”Axcel Bidco”) erhvervelse af enekontrol over Vetgruppen Holding A/S (”Vetgruppen”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Axcel er en private equity-fond med fokus på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i seksten porteføljevirksomheder, som er aktive i en række forskellige brancher. Ingen af porteføljevirksomhederne har aktiviteter inden for behandling af dyr. Investeringsrådgiveren for Axcel-fondene er Axcel Management A/S, der er beliggende i Danmark og Sverige.

Vetgruppens aktivitet består i at eje og drive dyreklinikker og Vetgruppen udbyder således behandling af dyr og anden aktivitet forbundet hermed. Vetgruppen består af 22 dyreklinikker.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 28. juni 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Axcel/Vetgruppen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.