Øvrige nyheder

Udkast til almindelig anmeldelse af Greenfleet A/S’ erhvervelse af CC Explorer Invest ApS og HB-Care Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 19. maj 2021 modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af Greenfleet A/S’ erhvervelse af enekontrol over CC Explorer Invest ApS og HB-Care Holding A/S (herefter samlet benævnt som ”HB-Care”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Greenfleet A/S ejer datterselskaberne Kørselskontoret Dantaxi A/S, Dantaxi 4x48 A/S og Cabital Finans A/S, som alle leverer passagertransport i form af taxiservices. Kunderne bestiller deres taxiservices manuelt, automatisk, via internettet, smartphone, apps eller ved opsamling på landevejene.

Greenfleet er i et begrænset omfang aktiv inden for handicaptransport, hospitalstransport, læge- og specialisttransport, skoletransport samt arbejdsrelateret transport.

Greenfleet har aktiviteter i hele Danmark.

HB-Care leverer passagertransport i minibusser i form af handicaptransport, hospitalstransport, læge- og specialisttransport, skolekørsel og arbejdsrelateret transport. HB-Care yder ikke taxaservices.

HB-Care driver virksomhed i Danmark, dog alene på Sjælland, i Midtjylland og Sønderjylland.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. juni 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Greenfleet/HB-Care

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.