Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Danoffice IT ApS’ erhvervelse af Edgemo A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af fusionen mellem Danoffice IT ApS og Edgemo A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Danoffice IT ApS er en global forhandler af hardware og software, der er specialiseret i salg af IT-udstyr til internationale nødhjælpsorganisationer med aktiviteter på tværs af landegrænser samt til større og mellemstore virksomheder i Danmark. Danoffiice IT ApS er ultimativt kontrolleret Agilitas Private Equity LLP, der er en britisk kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder.

Edgemo A/S er en dansk IT-virksomhed, der rådgiver om it-infrastruktur for - særligt større - danske virksomheder og i den forbindelse sælger IT-hardware, software og serviceydelser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 16. juni 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Danoffice IT/Edgemo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.