Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Neptun Transport A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ (”NTG”) erhvervelse af enekontrol over Neptun Transport A/S (”Neptun”).

Fusionen finder sted ved, at NTG erhverver 75 pct. af aktierne i Neptun, der herefter bliver et driftsselskab i NTG-koncernen. To af Neptuns hidtidige tre reelle ejere vil efter fusionen eje de resterende 25 pct. af aktierne i selskabet. Transaktionen indebærer, at NTG erhverver enekontrol over Neptun.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og i en række andre lande. Størstedelen af NTG’s aktiviteter er inden for godstransport på vej i form af især tværnationale godstransporter i Europa med hovedvægt på transporter til/fra Danmark, Sverige, Tyskland og Finland. NTG har også aktiviteter inden for sø- og luftfragt, kurér- og logistikaktiviteter.

Neptun driver speditionsvirksomhed i Danmark og organiserer alt overvejende godstransport på vej, heraf en vis del som køletransport. Neptun organiserer især transporter mellem Danmark og Tyrkiet/Balkan. Herudover har Neptun en meget lille andel af sine aktiviteter inden for sø- og lufttransport.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 7. juni 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: NTG Nordic Transport Group A/S / Neptun Transport A/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.