Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af IT Relation Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af IT Relation Holding A/S’ (’IT Relation’) erhvervelse af enekontrol over Itadel A/S (’Itadel’) og Cloud Teams ApS (’Cloud Teams’).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

IT Relation er en dansk udbyder af it-outsourcing. IT Relation udbyder derudover it-konsulentydelser på timebasis. Som led i udbud af it-outsourcing udbyder IT Relation tillige hardware og software licenser, ligesom IT Relation i mindre grad også udbyder hardware og software som stand alone ydelser. IT Relation udbyder sine ydelser gennem datterselskaberne IT Relation A/S, Copenhagen Software A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Improsesc A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S og Telefonselskabet ApS. IT Relation er ejet af HgCapital. HgCapital ejer udover IT Relation to porteføljeselskaber, der udbyder it-ydelser i Danmark: Team.blue, som gennem navnene Simply.com og Dandomain udbyder web-hosting og cloudløsninger, og Visma, som hovedsageligt udbyder business process outsourcing services og dertil visse hosting- og it-konsulentydelser.

Itadel udbyder ligesom IT Relation it-outsourcing, hvor Itadel løser kundernes samlede it-behov i en all-inclusive aftale.

Cloud Teams udbyder it-rådgivning og implementering af cloud-løsninger gennem Microsoft produkter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 4. juni 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion IT Relation

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.