Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af NREP AB’s og Dades A/S’ etablering af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af NREP AB’s (’NREP’) og Dades A/S’ (’Dades’) etablering af fælles kontrol over Dades’ ejendomsportefølje.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Dades er et dansk aktieselskab, som er ejet af Novo Holdings A/S, Aase og Ejner Danielsens fond, Tryghedsgruppen Smba og en række minoritetsaktionærer. Dades’ forretningsgrundlag er at udvikle og investere i attraktive butikscentre og boligprojekter over hele landet samt i erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og i de største danske byer. Dades ejer 63 kontorejendomme og 13 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Porteføljen indeholder kontorejendomme som for eksempel Glaskuben og Krystallen i København og Winghouse i Ørestad City. Alle Dades’ ejendomme har et samlet udlejningsareal på ca. 1,1 mio. m². Dades ejer derudover 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 gennem datterselskabet Davista. Lejeindtægter udgør selskabets omsætning. Alle Dades’ ejendomme administreres i dag af Newsec.

NREP er en registreret fond-manager, der administrerer fonde, hvis formål er at investere i, forvalte og udvikle ejendomme i Norden. NREP AB er ejet 100 % af NREP A/S, der bl.a. er ejet af TBL Holding ApS og Novo Nordisk Fonden. NREP har over 2,5 mio. m2 i ejendomme i Norden på tværs af fonde administreret af NREP, hvor størstedelen er inden for kerneområderne bolig, logistik, plejehjem og kontorer. NREP står bag projekter som Upcycle Studios, Ressourcerækkerne og UN17 Village i Ørestad, ligesom virksomheden er engageret i udviklingen af byområder som Nordhavn og Tingbjerg. NREP har 350 medarbejdere, heraf ca. halvdelen i Danmark.

Ved transaktionen får NREP fælles kontrol sammen med Dades over hele Dades’ ejendomsportefølje. NREP vil fremover varetage og forvalte ejendomsporteføljen samt stå for varetagelse af andre opgaver relateret til administrationen af Dades-koncernen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest tirsdag den 1. juni 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion NREP AB’s og Dades A/S’ etablering af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk og fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.