Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af FCP HoldCo ApS og FCP BidCo ApS’ erhvervelse af Geia Food A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor FCP HoldCo ApS erhverver enekontrol over Geia Food A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Transaktionen medfører, at FCP HoldCo ApS opnår enekontrol over Geia Food A/S.

FCP HoldCo ApS ejer 100 % af aktierne i FCP BidCo ApS og er kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II, som udgør del af Triton gruppen. Triton gruppen er en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxemburg Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Triton gruppen omfatter aktuelt 48 porteføljevirksomheder, navnlig industrielle virksomheder, forretningsservice samt i forbruger og sundhedssektoren. Ud af de 48 porteføljevirksomheder er 34 aktive i Danmark.

Geia Foods A/S er en uafhængig fødevareleverandør til detailhandlen inden for frost, køl, kolonial og drikkevarer primært i Danmark og det øvrige Skandinavien. Geia Food A/S leverer herudover også madkonceptsløsninger primært til dagligvarekunder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 31. maj 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Triton/GeiaFood

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.