Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af CBRE Corporate Outsourcing ApS’ erhvervelse af enekontrol over Intego A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af CBRE Corporate Outsourcing ApS’ erhvervelse af Intego A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

CBRE Corporate Outsourcing ApS vil efter transaktionens gennemførelse opnå enekontrol med Intego A/S.

CBRE Corporate Outsourcing ApS leverer facility management service, herunder drift af bygninger for bygningsejere. CBRE Corporate Outsourcing ApS indgår i CBRE koncernen. Koncernen er et kommercielt ejendomsservice- og investeringsselskab, som tilbyder en række integrerede tjenester, herunder transaktions- og projektstyring, ejendomsadministration, investeringsstyring og meget andet.

Intego A/S er en dansk teknisk servicevirksomhed, der bistår danske virksomheder med vedligeholdelse og servicering af maskiner og bygninger samt produktionsoptimering og -automatisering.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. maj 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion CBRE/Intego

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.