Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd, herunder det danske datterselskab Inter Terminals Denmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd, herunder det danske datterselskab Inter Terminals Denmark A/S. Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Bison Acquisition Corp er et nystiftet selskab, der er kontrolleret af aktivforvalteren Brookfield Asset Management Inc (”Brookfield”). Brookfield har hovedkontor i Toronto, Canada. Brookfields investeringsfokus er inden for fast ejendom, infrastruktur, vedvarende energi og private equity.

Brookfield er aktiv i Danmark gennem porteføljeselskaberne Clarios Denmark ApS, som producerer batterier til bl.a. bilproducenter, motorcykler og maritime fartøjer, Schoeller Plast A/S, som producerer retursystemer for plastik samt Greenergy, som indkøber og leverer brændstof på verdensplan. Herudover har Brookfield fælles kontrol over Oaktree Capital Group, der er aktiv i Danmark gennem en række porteføljeselskaber inden for sektorer som shipping, udlejning af kemikalietankere og beklædning.

Inter Pipeline Ltd er et børsnoteret aktieselskab med hovedkontor i Calgary, Canada. Inter Pipeline Ltd er aktiv inden for transport og bearbejdelse af råolie og naturgas i Vestcanada samt inden for oplagring af flydende massegods i Sverige og Danmark, herunder i Danmark via datterselskabet Inter Terminals Denmark A/S. Inter Pipeline Ltd’s aktiver i Sverige og Danmark omfatter otte lagerterminaler, som tilbyder lagerydelser for destillater og brændselsolieprodukter. I Danmark har Inter Pipeline Ltd lagerterminaler i Asnæs, Stignæs, Gulfhavn og Ensted.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. maj 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Bison Acquisition/Inter Pipeline

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.