Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Velliv, Pension & Livsforsikring A/S’ og IP Ejendomme 2013 P/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Project Vortex Partnerselskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Velliv, Pension & Livsforsikring A/S’ og IP Ejendomme 2013 P/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Project Vortex Partnerselskab.

Transaktionen udgør efter det oplyste en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Vellivs formål er at drive livsforsikrings- og pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed.

IP Ejendommes strategi er at generere afkast af selskabets kapital gennem investeringer i og udlejning af danske kvalitetsejendomme med en attraktiv beliggenhed.

Project Vortex Partnerselskab har til formål som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der udlejer, ejer og driver en eller flere ejendomme i Danmark og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet ejer en ejendomsportefølje bestående af bebyggelserne Risskov Husene, Himmelbyen og Strandhaverne, der primært består af boligejendomme.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 23. april 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Project Vortex Partnerselskab

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.