Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Arbejdernes Landsbanks erhvervelse af enekontrol med Vestjysk Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks (”Arbejdernes Landsbank”) erhvervelse af enekontrol med Vestjysk Bank A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Transaktionen gennemføres ved en aktieoverdragelse til Arbejdernes Landsbank fra AP Pension Livsforsikringsselskab og Nykredit Realkredit A/S, som er aktionærer i Vestjysk Bank A/S. Transaktionen indebærer, at Arbejdernes Landsbank erhverver enekontrol med Vestjysk Bank A/S.

Arbejdernes Landsbank har aktiviteter inden for pengeinstitutvirksomhed målrettet private kunder, foreninger og organisationer samt mindre og mellemstore erhverv. Arbejdernes Landsbank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Arbejdernes Landsbank er endvidere aktiv på leasingmarkedet gennem datterselskabet AL Finans A/S.

Vestjysk Bank A/S har aktiviteter inden for pengeinstitutvirksomhed målrettet private kunder og særligt erhvervskunder med fokus på landbrug, fiskeri, fast ejendom samt mindre og mellemstore erhverv. Vestjysk Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension, forsikringer og leasing.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 20. april 2021 kl. 12.

 

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

 

E-mail kfst@kfst.dk 

 

Mrk.: Fusion Arbejdernes Landsbank/Vestjysk Bank

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard Nielsen, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk eller hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.