Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sinful ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S’ (”Polaris V”) erhvervelse af enekontrol over Sinful ApS.

Fusionen sker i henhold til en aktieoverdragelsesaftale, hvorved Polaris V erhverver en majoritet på 57,5 pct. af aktiekapitalen i Sinful ApS fra selskabets nuværende ejere. Den resterende aktiekapital forbliver ejet af virksomhedens to ejerledere og ledelse.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Polaris V er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver tre aktive investeringsfonde (Polaris III, Polaris IV og Polaris V), som primært investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder, bl.a. Alliance+, Link Logistics og Triax.

Sinful ApS er en e-handelsvirksomhed, der sælger sexlegetøj udelukkende via internettet. Virksomheden sælger produkter inden for følgende fire kategorier: sexlegetøj, bedre sex, lingeri og fetish. Sinful ApS sælger produkter fra tredjemand og under egne mærker.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 19. april 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Polaris Private Equity V K/S / Sinful ApS.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.