Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Laurie 30 FIII Holding GmbH og Laurie 30 SC FIII Holding GmbH’s erhvervelse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Laurie 30 FIII Holding GmbH og Laurie 30 SC FIII Holding GmbHs (samlet benævnt "Laurie Fonden") erhvervelse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

Transaktionen indebærer, at Laurie Fonden gennem en aktieoverdragelsesaftale og et til formålet oprettet selskab, Laurie Acquisition ApS, erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S fra selskabets nuværende ejere. Transaktionen fører videre til, at Laurie Fonden på basis af aftale vil eje 69,5 pct. af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, og den resterende aktiekapital vil blive ejet af en række af sidstnævnte selskabs nuværende ejere m.v., der reinvesterer i selskabet. Laurie Fonden erhverver dermed enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Laurie Fonden er en investeringsfond, som forvaltes og kontrolleres af den tyskbaseret private equity-virksomhed, Findos Investor GmbH. Findos Investor GmbH investerer gennem en række investeringsfonde, ”Findos fondene”, i mellemstore europæiske virksomheder med en omsætning på EUR 25-200 millioner.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S ejes af VL Holding 1 ApS, som ultimativt ejes af en gruppe partnere i førstnævnte selskab. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med salg af en bred vifte af arkitektydelser til private, institutionelle og offentlige kunder i Norden inden for forskellige industrisegmenter såsom bolig, erhverv, transport, life science, sundhed, uddannelse og kultur.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 19. april 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: Laurie Fonden / Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent, Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.