Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Union Nine A/S’ erhvervelse af enekontrol over WhiteAway Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Union Nine A/S om erhvervelsen af enekontrol over WhiteAway Group A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Union Nine A/S har på nuværende tidspunkt fælleskontrol over WhiteAway Group A/S. Med transaktionen erhverver Union Nine A/S enekontrol over WhiteAway Group A/S.

WhiteAway Group A/S er aktiv inden for salg af hårde hvidevarer og husholdningsapparater, energi- og klimaprodukter, samt produkter til personlig pleje i Danmark, Norge og Sverige.

Union Nine A/S indgår i Heartland-koncernen. Heartland A/S er et holding- og investeringsselskab med aktiviteter inden for blandt andet tøj og accessories, detailhandel med produkter og personlig pleje, detailhandel med fødevarer samt teknologi, bæredygtighed og vedvarende energi. Øvrige selskaber, der indgår i Heartland-koncernen, er blandt andre BESTSELLER UNITED A/S, nemlig.com A/S og Normal A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. april 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Union Nine/WhiteAway Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig, Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.