Øvrige nyheder

Udkast til almindelig anmeldelse af Lerøy Seafood Group ASA's erhvervelse af enekontrol med Seafood Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 24. marts 2021 modtaget en anmeldelse af Lerøy Seafood Group ASA's (”Lerøy”) erhvervelse af enekontrol med Seafood Danmark A/S (”Seafood Danmark”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Lerøy er en virksomhed med hovedsæde i Norge, som selv og gennem datterselskaber driver virksomhed inden for fiskeindustrien. Lerøys kernevirksomhed består i opdræt af laksefisk, fangst af hvidfisk, samt primær forarbejdning af lakse- og hvidfisk. Herudover forhandler Lerøy bl.a. skaldyr og pelagisk fisk. Lerøy sælger sine produkter over hele verden, dog hovedsageligt i Europa.

Seafood Danmark er en dansk virksomhed, som selv og gennem datterselskaber driver virksomhed inden for fiskeindustrien. Seafood Danmarks aktiviteter består i forarbejdning og salg af fisk og skaldyr. Seafood Danmark er hovedsageligt aktiv inden for sekundær forarbejdning af lakse- og hvidfisk, men også i mindre grad inden for videresalg af primær forarbejdet fisk. Desuden er Seafood Danmark aktiv inden for engrossalg af premium forarbejdede fisk til kunder i Danmark. Seafood Danmark sælger sine produkter i Europa og hovedsageligt i Danmark.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. april 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Lerøy/Seafood Danmark

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.