Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af oprettelse af joint venture mellem Triax A/S og Klode Media, S.L.U.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af oprettelsen af joint venture, hvorved Widewall Seed S.L.U.’s enekontrol over Klode Media, S.L.U. (tidligere Ikusi) og Triax Holding A/S’ enekontrol over Triax A/S erstattes af fælles kontrol over et fælleskontrolleret joint venture i form af den nyoprettede virksomhed Trik.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Klode Media S.L.U. (tidligere Ikusi) er en spanskfunderet producent af tekniske produkter og udstyr til modtagelse, behandling og distribution af AV-, radio-, og datasignaler. Klode Media S.L.U. er forud for gennemførelsen af fusionen ultimativt enekontrolleret af den spanske familieejede teknologikoncern Velatia Group.

Triax A/S er en dansk producent af tekniske produkter og udstyr til modtagelse, behandling og distribution af AV-, radio-, og datasignaler. Triax A/S er forud for gennemførelsen af fusionen ultimativt enekontrolleret af investeringsfonden Polaris Private Equity.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 17. februar 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Triax/Klode/JV

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk og fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e.email char@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.