Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af Spar Nord Bank A/S' erhvervelse af enekontrol med dele af P/F BankNordiks aktiviteter

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Spar Nord Bank A/S' (”Spar Nord Bank”) erhvervelse af enekontrol med dele af P/F BankNordiks (”BankNordik”) aktiviteter.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Spar Nord Bank er primært aktiv inden for bankvirksomhed og er aktiv inden for detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Spar Nord Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Spar Nord Bank er endvidere via Spar Nord Leasing aktiv inden for leasing af blandt andet transportudstyr, landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner og industriudstyr. Spar Nord Bank har i alt 51 filialer fordelt over alle fem regioner i Danmark.

BankNordik har hovedsæde i Tórshavn på Færøerne og har i alt 11 filialer i Danmark i henholdsvis Jylland, på Fyn og i Hovedstadsområdet. Det er alene BankNordiks danske detailbankforretning, der erhverves af Spar Nord Bank. BankNordik er i Danmark primært aktiv på detailbankmarkedet og formidler endvidere produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for realkredit, investering, pension og forsikringer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. januar 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Spar Nord Bank/BankNordik

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.