Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Heimstaden-koncernens erhvervelse af enekontrol over NIAM VI

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Heimstaden-koncernens erhvervelse af enekontrol over Niam VI Denmark Holding 1 AB, Niam VI Denmark Holding 3 AB (herunder datterselskabet HD Ejendomme A/S), N6 Tirsbæk Bakker Holding ApS og N6 L-Blue II Holding ApS, der forinden overføres til et nystiftet holdingselskab (Goldcup 100636 AB) (”NIAM VI”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Heimstaden Bostad Invest 9 A/S og Heimstaden Danmark A/S ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne NIAM VI.

NIAM VI er et ejendomsselskab, der opkøber, udvikler og forvalter ejendomme i Danmark. NIAM VI er i Danmark aktiv inden for udlejning af fast ejendom til både private (ca. 6.200 lejeboliger) og erhverv (ca. 250 erhvervslejemål). Ejendommene er spredt ud over det meste af Danmark, herunder bl.a. i Middelfart, Vejle, Horsens og Sorø, dog uden aktiviteter i hovedstadsområdet. NIAM VI foretager også i begrænset omfang udlejning af parkeringspladser samt administration af ejendomme for tredjemand. NIAM VI består af en række selskaber inklusiv deres datterselskaber, herunder HD Ejendomme, hvorigennem NIAM VI’s aktiviteter drives.

Heimstaden-koncernen er et nordeuropæisk ejendomsselskab, der opkøber, udvikler og forvalter ejendomme i Europa. Heimstaden er i Danmark aktiv inden for udlejning af fast ejendom til både private (ca. 10.000 lejeboliger), erhverv (ca. 160 erhvervslejemål) og parkeringspladser. Ejendommene er spredt ud over det meste af Danmark, herunder bl.a. i Kolding, Horsens og Sorø, men med primær koncentration i hovedstadsområdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 14. januar 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Heimstaden/NIAM VI

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.