Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af By & Havn I/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af det selvstændige fungerende joint venture Vejlands Kvarter P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af By & Havn I/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af det selvstændige fungerende joint venture Vejlands Kvarter P/S.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.
By & Havn I/S’ formål er bl.a. at forestå udvikling af interessentskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som investerer i danske ejendomme.

Vejlands Kvarter P/S vil eje, udvikle, drive mv. Vejlands Kvarter (matr.nr. 409, Eksercerpladsen, København) på Amager. Der er både tale om (i) arealer, der skal anvendes til bolig og erhverv, (ii) arealer, der skal anvendes til almene boliger, (iii) arealer, der skal anvendes til offentlige formål, og (iv) arealer, der skal anvendes til parkeringsformål samt fællesarealer- og anlæg, herunder infrastruktur

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. januar 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Vejlands Kvarter

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.