Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Danish Agros erhvervelse af Himmerlands Grovvarer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 18. december 2020 modtaget en anmeldelse af Danish Agro a.m.b.a.’s erhvervelse af Himmerlands Grovvarer A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Danish Agro a.m.b.a. erhverver enekontrollen med Himmerlands Grovvarer A/S via en erhvervelse af aktiemajoriteten. I oktober 2020 erhvervede Danish Agro a.m.b.a. en minoritetsaktiepost på 45 % af aktiekapitalen i Himmerlands Grovvarer A/S. Efter transaktionens gennemførelse vil Danish Agro a.m.b.a. besidde 100 % af aktiekapitalen i Himmerlands Grovvarer A/S og dermed have enekontrol med selskabet. Transaktionen er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Danish Agro a.m.b.a. er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for bl.a. produktion, engros- og detailsalg af færdigfoder, afgrøder, gødning, planteværn, såsæd, premix samt foderråvarer til landbruget. Hertil kommer en række aktiviteter, som ligger i forlængelse af værdikæden for de primære aktiviteter, der omhandler distribution af landbrugsmaskiner, produktion og salg af ornesæd, veterinærmedicin, friske skalæg, øvrige ægprodukter samt daggamle kyllinger. Danish Agro a.m.b.a. er aktiv i hele Danmark.

Himmerlands Grovvarer A/S er en privatejet aktør, som har aktiviteter med traditionel grovvarehandel indenfor detailsalg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger samt foderråvarer til landbruget. Himmerlands Grovvarer A/S er primært aktiv i Midt- og Nordjylland.

Den anmeldte transaktion vil få virkning på engrosmarkederne for produktion og salg af foderråvarer, foderfedt, mineralblandinger, gødning, planteværn, såsæd og pakke- og katalogvarer samt detailmarkederne for salg af færdigfoder til svin og kvæg, foderråvarer, foderfedt, mineralblandinger, gødning, planteværn, såsæd og pakke- og katalogvarer, agrodiesel og indkøb af korn.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. januar 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Danish Agro/Himmerlands Grovvarer

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Maria Rossmann, tlf. 4171 5207  eller e-mail mar@kfst.dk eller Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.