Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Waterland Private Equitys erhvervelse af enekontrol over Modstrøm Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af StandbyCo VII ApS’ erhvervelse af enekontrol over Modstrøm Danmark A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver StandbyCo VII ApS ved en aktieoverdragelse 100 % af aktierne i Modstrøm Danmark A/S.

Modstrøm Danmark A/S er en uafhængig el-leverandør, hvis kerneaktivitet er salg og levering af strøm til private husholdninger og virksomheder over hele Danmark. Udover at levere strøm til danske elforbrugere, yder Modstrøm også rådgivning og vejledning om energiforbedringer og energioptimering til både privat- og erhvervskunder med henblik på omstilling til grøn energi.

StandbyCo VII ApS er et nyoprettet selskab, der ejes og kontrolleres af Waterland Private Equity, en uafhængig private equity investeringsgruppe med porteføljeselskaber i primært Holland, Belgien og Tyskland, specielt inden for forretningsområder som sundhedssektoren, outsourcing og digitalisering, fritid og luksus og bæredygtighed. Waterland Private Equity har to danske porteføljeselskaber, Helgstrand Dressage, der driver virksomhed inden for hesteopdræt, samt All Thing Live, der driver promoter-virksomhed med afholdelse af event, arrangementer, koncerter m.v. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. september 2020 kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Waterland Private Equity/Modstrøm

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail: char@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.