Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Velliv og IP Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol med Project North Partnerselskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Vellivs og IP Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol med Project North Partnerselskab.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Vellivs og IP Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol med Project North Partnerselskab.

Transaktionen udgør efter det oplyste en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Vellivs formål er at drive livsforsikrings- og pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed.

IP Ejendommes strategi er at generere afkast af selskabets kapital gennem investeringer i og udlejning af danske kvalitetsejendomme med en attraktiv beliggenhed.

Project North Partnerselskab har til formål at udvikle, eje og udleje ejendommen beliggende på matr.nr. 3x, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn. Ejendommen omfatter et kontordomicil, der udlejes til Accura Advokatpartnerselskab, samt to mindre butiksarealer, der skal udlejes til eksterne brugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 18. december 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: Project North Partnerselskab

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Jakob Knudsen, tlf. 41 71 52 29, jkn@kfst.dk 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.