Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Kirk Kapital A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Dansk Træemballage A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Kirk Kapital A/S’ erhvervelse af 40 pct. af aktierne i samt fælleskontrol over Dansk Træemballage A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Kirk Kapital A/S ved en aktieoverdragelse 40 pct. af aktierne i Dansk Træemballage A/S fra Dansk Træemballage Holding A/S.

Kirk Kapital A/S har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, ejendomsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Kirk Kapital A/S ejer bl.a. 40 pct. af aktierne i porteføljeselskabet Beck Pack Systems A/S, der producerer specialemballage til hvidfiskindustrien.

Dansk Træemballage Holding A/S har aktiviteter inden for aktiebesiddelse. Dansk Træemballage A/S har aktiviteter inden for handel og produktion af især træemballage og træpiller samt savværksvirksomhed i øvrigt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. november 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Kirk Kapital/Dansk Træemballage

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.