Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Finansministeriets erhvervelse af Evida Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en anmeldelse af Finansministeriets erhvervelse af enekontrol over Evida Holding A/S (”Evida”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Evida ejer og driver det nationale gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. Evida har endvidere begrænsede aktiviteter vedrørende køb og salg af gas til balanceformål. Evida består af de tidligere regionale gasdistributionsselskaber; (i) Dong Gas Distribution A/S, (ii) NGF Nature Energy Gas Distribution A/S og (iii) HMN GasNet P/S samt Aalborg Forsynings naturgasnet. Evida er i dag 100 pct. ejet af Energinet. Evida har datterselskabet Dansk Gasteknisk Center A/S, der er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. Finansministeriet overtager som led i transaktionen ligeledes Dansk Gasteknisk Center A/S.

Finansministeriets arbejde består i at bistå regeringen med udarbejdelsen af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af finansloven i Folketinget. Herudover er Finansministeriets hovedansvarsområder: (i) Økonomisk politik, (ii) Effektiv regulering, produktivitet og vækst, (iii) EU og international økonomisk politik, (iv) Offentlige finanser og (v) Kommuner og regioner og (vi) Statens selskaber.

Finansministeriet kontrollerer Ørsted A/S, der er aktiv inden for tre områder i naturgassektoren i Danmark: (i) Salg af naturgas til slutkunder (erhverv) (ii) Engroshandel med naturgas, og (iii) Ejerskab og operatør af opstrømsledningerne i Nordsøen.

Transaktionens gennemførelse er betinget af Finansudvalgets godkendelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. november 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion - Finansministeriet/Evida

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.