Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Salling Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Salling Bank A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sparekassen Vendsyssel driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Nordjylland og Vestjylland. Sparekassen Vendsyssel har hovedkvarter i Vrå og derudover 36 afdelinger i Nordjylland/Vestjylland samt 2 i København. Sparekassen Vendsyssel er primært aktiv inden for bankvirksomhed og tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering. Sparekassen Vendsyssel formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Sparekassen Vendsyssel er tillige aktiv inden for udlejning af fast ejendom.

Salling Bank A/S driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Nordjylland
og Vestjylland. Salling Bank A/S har hovedkontor i Skive og derudover 3 afdelinger i henholdsvis Vinderup, Viborg og Nykøbing Mors. Salling Bank A/S er primært aktiv inden for bankvirksomhed og tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering. Salling Bank A/S formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Salling Bank A/S har herudover begrænsede aktiviteter vedrørende udlejning af fast ejendom.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 28. oktober kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Sparekassen Vendsyssel/Salling Bank

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.