Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Conscia Danmarks erhvervelse af enekontrol over Credocom

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Conscia Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Credocom A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen må derfor ikke gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Credocom A/S er et dansk selskab beskæftiget med løsninger til teknisk infrastruktur inden for cybersikkerhed og netværker. Credocom A/S fungerer som systemintegrator, og tilbyder sine kunder at integrere software leveret fra IT-virksomheder. Credocom A/S producerer ikke selv software. Credocom A/S tilbyder desuden sine kunder kørsel og support af systemerne. Credocoms A/S kunder er både offentlige og private. Credocom A/S er hovedsagelig aktiv i Danmark, men leverer også sine ydelser i udlandet.

Conscia Danmark A/S er et dansk selskab beskæftiget med levering og servicering af IT-infrastruktur inden for netværk, datacenter, sikkerhed, mobility og cloud til både offentlige og private kunder.

Conscia Danmark A/S er ejet af Conscia A/S. Conscia A/S har hovedkontor i Danmark og har datterselskaber i Tyskland, Norge, Holland, Slovenien og Sverige samt Conscia Danmark A/S i Danmark. Conscia A/S er et porteføljeselskab under Nordic Capital.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. oktober 2020 kl. 12.00.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: Conscia Danmark/Credocom

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller mail pmo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.