Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af PFA DK Boliger Lav A/S’ og OK-Fondens oprettelse af det selvstændigt fungerende joint venture OKFPFA P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af PFA DK Boliger Lav A/S’ og OK-Fondens etablering af et selvstændigt fungerende joint venture OKFPFA P/S.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Formålet med joint venturet er at investere i, opføre og udleje senioregnede ejendomme til brug for seniorboliger og fri-plejehjem.

PFA DK Boliger Lav A/S er en del af PFA-koncernen, der har sine primære aktiviteter inden for liv- og pensionsforsikringer, og som erhverver, opfører og administrerer fast ejendom. PFA DK Boliger Lav A/S’ opfører og udlejer boligejendomme, herunder seniorboliger, seniorbofællesskaber, servicerede seniorboliger og seniorbofællesskaber.

OK-Fonden er en non-profit erhvervsdrivende fond, der bl.a. driver, administrer og investerer i boliger primært rettet mod seniorsegmentet. OK-Fonden driver ét hospice, 11 psykiatriske bo- og behandlingssteder, 2 socialøkonomiske virksomheder og 16 plejecentre i Danmark. Derudover administrerer OK-Fonden 1.300 boliger, blandt andet 480 boliger fordelt på 29 seniorbofællesskaber.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 29. september 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: OKFPFA P/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.