Øvrige nyheder

Opdateret vejledning om fusionskontrol

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret sin vejledning om fusionskontrol. Vejledningen informerer virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen er godkendt af det uafhængige Konkurrenceråd.

De væsentligste ændringer i vejledningen er foretaget på baggrund af at henholdsvis omsætnings- og anmeldelsesbekendtgørelserne er blevet ændret.

Derudover har en evaluering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionskontrol givet anledning til visse præciseringer i vejledningen, herunder i forhold til hvilke typer af oplysninger som parterne med fordel hurtigt kan gøre konkurrencemyndighederne opmærksom på.  

Gå til ”Vejledning om fusionskontrol

Læs mere om:

> Fusionskontrol  
> Vejledning om fusionsanmeldelser- og gebyrer

For yderligere information, kontakt Chefkonsulent Nanna Vejen Snitkjær, telefon 41 71 52 30

 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.