Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S og Papuga A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ (herefter ”Polaris”) erhvervelse af enekontrol over Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S og Papuga A/S (herefter samlet ”Busselskaberne”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Busselskaberne er aktive inden for rejsebureauvirksomhed, buskørsel for trafikselskaber samt buskørsel for kundegrupper som bl.a. rejsebureauer, offentlige kunder, togoperatører, erhvervskunder og operatører af fjernbuskørsel;

  • Egons A/S tilbyder bustransport, herunder erhvervsbuskørsel, kørsel til udlandet og handicapkørsel. Derudover tilbyder de bustransport til skidestinationer for private gennem SneXpressen og rejser gennem rejsebureauet Egons Rejsebureau.
  • Larsenbus ApS tilbyder bustransport, herunder erhvervsbuskørsel, kørsel til udlandet og kørsel for offentlige myndigheder.
  • Papuga Bus A/S tilbyder bustransport, herunder erhvervsbuskørsel, kørsel til udlandet, kørsel for rejsebureauer og kørsel for offentlige myndigheder.
  • Papuga A/S tilbyder bustransport, herunder erhvervsbuskørsel, kørsel til udlandet, kørsel for rejsebureauer og kørsel for offentlige myndigheder. Derudover tilbyder de forskellige rejser, herunder seniorrejser, aktivferier og musikture.

Polaris Private Equity IV K/S er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S.

Polaris’ fonde ejer en række porteføljeselskaber. Polaris IV K/S har enekontrol over Molslinjen A/S gennem en ejerandel på 79 pct. Molslinjen A/S driver transportvirksomhed med busser med fjernbusproduktet Kombardo Expressen, på en række ruter i Danmark. Molslinjen har på disse ruter indgået et samarbejde med Herning Turist A/S. En fortegnelse over Polaris’ porteføljeselskaber findes på: www.polarisequity.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. september 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Polaris IV/Egons/Larsenbus/Papuga Bus/Papuga Fusion

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.