Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, Norlys Energy Trading, mellem Norlys Holding A/S og Eurowind Energy A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture, Norlys Energy Trading A/S, mellem Norlys Holding A/S og Eurowind Energy A/S.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Norlys Holding A/S er en del af Norlys-koncernen med aktiviteter inden for elforsyning, beslægtede aktiviteter, telekommunikation (inkl. Boxer og Stofa), el- og gashandel og -salg, energibesparelser samt vedvarende energiproduktion. Norlys-koncernen har på elmarkedet endvidere aktiviteter vedrørende finansiel handel med el og køb af certifikater samt på gasmarkedet vedrørende finansiel handel med gas og handel med biogascertifikater.

Eurowind Energy A/S er moderselskab i Eurowind Energy-koncernen, hvis hovedaktivitet er ejerskab, drift, administration samt køb, salg og udvikling af vindmølle- og solcelleparker i Europa. Eurowind Energy-koncernen har aktiviteter inden for produktion og engrossalg af fysisk el, samt endvidere aktiviteter vedrørende finansiel handel med el og salg af certifikater på elmarkedet.

Norlys Energy Trading A/S skal handle fysisk energi (el og gas) samt finansielle kontrakter og certifikater i tilknytning til el- og gasmarkedet. Efter fusionen forventes de handelsaktiviteter, som Norlys-koncernen og Eurowind Energy-koncernen hidtil selv har håndteret internt eller købt eksternt at blive varetaget af Norlys Energy Trading A/S for henholdsvis Norlys-koncernen og Eurowind Energy-koncernen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. juli 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Norlys Energy Trading

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard Nielsen, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.