Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice og naturgaskunder i Ørsted Privatsalg El & Gas

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 1. maj 2020 modtaget et udkast til anmeldelse af OK a.m.b.a.’s overtagelse af Ørsted Varmeservice A/S og gaskunder i Ørsted Privatsalg El & Gas A/S fra SEAS-NVE Holding A/S.

Den planlagte transaktion udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Den planlagte transaktion indebærer, at OK a.m.b.a. (”OK”) køber ca. 107.000 gaskunder fra Ørsted Privatsalg El & Gas A/S. Kunderne, der primært består af husstande, er fordelt over hele Danmark.  Endvidere overtager OK Ørsted Varmeservice A/S, der er aktiv inden for vedligehold og service på gas- og oliefyr, fjernvarmeanlæg og varmepumper. Ørsted Varmeservice A/S servicerer omkring 44.000 varmeservicekunder i Danmark.

OK er et dansk andelsselskab, der er ejet af 11.200 kunder. OK sælger naturgas til primært husstande i hele Danmark. OK er også aktiv inden for varmeservice herunder dimensionering, levering, installering og servicering af gas- og oliefyr samt varmpumper i hele Danmark. OK’s aktiviteter inden for varmeservice sker dels gennem datterselskaber Lygas Energiteknik A/S og dels gennem lokale servicepartnere/VVS’ere.. OK yder også service af fjernvarmeinstallationer. OK har endvidere aktiviteter inden for salg af brændstof og bilvask fra tankstationer samt en digital betalingsplatform, og har derudover aktiviteter med salg af olie, el og smøremidler. Endelig tilbyder OK forsikringsydelser og mobiltelefoni.

Den planlagte transaktion sker som følge af, at SEAS-NVE Holding A/S har forpligtet sig til at frasælge gaskunderne i Ørsted Privatsalg El & Gas A/S i forbindelse med, at SEAS-NVE Holding A/S erhverver Ørsted Privatsalg El & Gas A/S samt en række andre selskaber fra Ørsted A/S.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest torsdag den 2. juli 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion OK/Ørsted Privatsalg El & Gas og Ørsted Varmeservice

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.