Øvrige nyheder

Høring over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommende vejledning om betalingslovens § 63

Input søges fra aktører med interesse i betalingslovens regler om betalingsinstitutters adgang til betalingskonti.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning om betalingslovens § 63. Vejledningen skal bidrage til at skabe klare retningslinjer om sammenspillet mellem betalingslovens § 63 og anden lovgivning, herunder særligt hvidvaskloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer derfor alle aktører med interesse i betalingslovens § 63 til at sende forslag til emner, som vejledningen kan berøre. Styrelsen beder ikke mindst om forslag, der er baseret på konkrete erfaringer og oplevelser med bestemmelsen. De modtagne bidrag vil hjælpe styrelsen til at udarbejde en klarere vejledning om betalingsloven, hvilket kan være til gavn for både banker og betalingsinstitutter.

Betalingslovens § 63 er en forholdsvis ny bestemmelser der trådte i kraft den 1. januar 2018. Bestemmelsen gennemfører EU's 2. betalingstjenestedirektivs (PSD2) artikel 36. Bestemmelsen er bl.a. med til at sikre, at betalingsinstitutter, herunder nystartede fintech-virksomheder, kan konkurrere om at udbyde betalingstjenester til gavn for forbrugerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påtænker umiddelbart, at en vejledning kan omfatte følgende emner:

  • Underretning og begrundelse: Om betalingslovens § 63, stk. 2, herunder hvad en behørig begrundelse er, og hvordan styrelsen behandler modtagne underretninger.
  • De tre kriterier: Om betalingslovens § 63, stk. 1, herunder hvad betyder objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår.
  • Anden lovgivning: Om sammenspillet mellem andre love og regler, herunder vil der være et bidrag fra Finanstilsynet om hvidvaskloven.

Styrelsen vil gerne have input til ovenstående forslag til emner, herunder mulige og oplevede problemstillinger inden for de forskellige områder. Alle bidrag er vigtige. De bemærkninger, som styrelsen modtager, vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, hvorfor de bedes fremsendt i en ikke-fortrolig udgave.

Bemærkninger og input skal sendes senest den 14. august 2020 til specialkonsulent, Mathilde Sylvest-Johansen, mjo@kfst.dk, med kopi til kontorchef Michael Høg Riis, mhr@kfst.dk. Specialkonsulent, Mathilde Sylvest-Johansen kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål eller ønske om nærmere information.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.