Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

STARK Danmark A/S driver virksomhed med salg af trælast- og byggemarkedsprodukter til hovedsageligt professionelle, men også i mindre omfang til private kunder i Danmark. STARK Danmark A/S har 69 forretninger i Danmark. STARK har butikker på Fyn i hhv. Svendborg, Faaborg, Middelfart, Bogense, Assens, Odense, Aarup og Tommerup. Hertil kommer STARK’s online-handelsplatform. Desuden har STARK Danmark A/S’ moderselskab, STARK Group A/S, tilsvarende aktiviteter i en række øvrige nordiske lande samt aktiviteter i Tyskland.

Jens Schultz driver tilsvarende virksomhed med salg af trælast- og byggemarkedsprodukter til professionelle og private kunder. Jens Schultz, som er en del af XL-BYG-kæden driver virksomhed fra fire afdelinger beliggende omkring Sydfyn i Svendborg, Rudkøbing og Marstal på Ærø samt via hjemmesiden js.xl-byg.dk/.

Efter parternes opfattelse giver den anmeldte fusion anledning til horisontalt overlappende aktiviteter inden for salg af byggematerialer til henholdsvis professionelle og private kunder.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 3. marts 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion STARK/Jens Schultz

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, tlf. 4171 5194 eller e-mail mea@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.