Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Nordea Bank ABP’s erhvervelse af enekontrol over SG Finans AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Nordea Bank ABP's ("Nordea") erhvervelse af 100 % af aktierne i SG Finans AS ("SGF").

Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Nordea er en bank med hovedsæde i Finland, som gennem sit danske datterselskab, Nordea Finans Danmark A/S, i Danmark udbyder leasing, herunder hire purchase. Nordea driver herudover gennem sin danske filial, Nordea Danmark, bankvirksomhed og udbyder finansielle ydelser i Danmark, herunder detail- og forretningsbankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed, kapitalmarkedsydelser, kapitalforvaltning og forsikring.

Yderligere information er tilgængelig på www.nordea.dk.

SGF er et norsk helejet datterselskab i Société Générale-koncernen, som i Danmark udbyder leasing, herunder hire purchase, gennem sin danske filial SG Finans Danmark.

Yderligere information er tilgængelig på www.sgfinans.dk(udgået, nyt link).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 27. februar 2020.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Nordea/SG Finans

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Jakob Knudsen, tlf. 4171 5229, e-mail jkn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.