Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Kemp & Lauritzen A/S’ erhvervelse af Lindpro A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Kemp & Lauritzen A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Lindpro A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Kemp & Lauritzen A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksomhed inden for el, VVS og ventilation og beskæftiger sig med alle typer af professionelle kunder, herunder erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner samt ikke-professionelle kunder.

Lindpro A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksomhed, der udfører installationsopgaver hovedsageligt inden for el-installationer. Lindpro beskæftiger sig også i et mindre omfang med VVS og ventilation. Lindpro A/S bistår hovedsageligt professionelle kunder herunder erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner samt ikke-professionelle kunder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest onsdag den 26. februar 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Kemp & Lauritzen/Lindpro

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.