Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Karo Pharma AB’s erhvervelse af to produktporteføljer fra LEO Pharma A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Karo Pharma AB's erhvervelse af to produktporteføljer bestående af flere receptpligtige og ikke-receptpligtige lægemidler og hudplejeprodukter fra LEO Pharma A/S ("Transaktionen").

Erhvervelsen af de to produktporteføljer er sket i hhv. april 2018 og december 2019 og anmeldes som en samlet transaktion i medfør af konkurrencelovens § 12, stk. 3.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

De to produktporteføljer omfatter rettigheder og adgang til udvikling, produktion, distribution og salg af produkterne i de to porteføljer. I Danmark vedrører dette salget af følgende produkter:  Burinex (hjertemedicin), Centyl (hjertemedicin), Kaleorid (kaliumpræparat), Mildison (kortison hudcreme), Locobase (hudplejeprodukt), Selexid (antibiotika), Doloproct (proktologi behandling).

Karo Pharma AB er en børsnoteret svensk virksomhed, der er kontrolleret af investeringsfonden EQT VIII, som har fokus på aktiviteter inden for sundhedssektoren, TMT (teknologi, medier og telekommunikation) og servicesektoren i Norden. Karo Pharma AB's aktiviteter består primært i at udvikle og markedsføre en række lægemiddelprodukter (receptpligtige og ikke-receptpligtige), hudplejeprodukter og anden medicinsk udstyr til apoteker samt direkte til sundhedssektoren i hovedsageligt Sverige, Norge og Danmark, men også internationalt. Derudover har Karo Pharma også nogle forsknings- og udviklingsprojekter på medicinalområdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. februar 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion EQT/Karo Pharma

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.