Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Sampension Livsforsikring A/S og MP Pensions erhvervelse af fælleskontrol over Bellakvarter A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af Sampension Livsforsikring A/S og MP Pensions erhvervelse af fælleskontrol over Bellakvarter A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Anmeldelsen af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sampension og MP Pension er danske pensionsselskaber. Begge har aktiviteter inden for fast ejendomsområdet i form af udlejningsaktivitet både til privat og erhverv.

Bellakvarter A/S udvikler et område/et nyt kvarter i Ørestaden beliggende omkring Bella Centeret. Der er tale om et sammenhængende projekt, hvor Bellakvarter A/S udvikler en ny bydel med boliger (både ejerboliger, lejeboliger og alment boligbyggeri), kontorfaciliteter samt tilhørende detail, institutioner og parkering. Bellakvarter A/S foretager løbede frasalg af enkeltejendomme. Bellakvarter A/S har endvidere aktiviteter inden for udlejning til bolig og erhverv, samt parkeringsaktiviteter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 14. januar 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Sampension og MP Pensions erhvervelse af Bellakvarter A/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.