Skip navigation

Ny bekendtgørelse om beregning af omsætning efter konkurrenceloven

01. januar 2020

Pr. 1. januar 2020 træder en ny bekendtgørelse om beregning af omsætning efter konkurrenceloven i kraft. Den nye bekendtgørelse erstatter de gældende regler herom.

Omsætningsbekendtgørelsen indeholder regler for, hvordan omsætningen skal beregnes til fastlæggelse af, om en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med revisionen er der foretaget en række mindre ændringer af teknisk karakter til fastlæggelse af, hvem der er de deltagende virksomheder i en fusion, og hvordan omsætning i Danmark beregnes. Derudover harmoniseres reglerne for beregning af offentlige virksomheders omsætning med EU-reglerne. Vejledningen til omsætningsbekendtgørelsen er samtidig opdateret i forhold til de nye regler.

Læs: