Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Fibia P/S (”Fibia”) er et fibernetselskab, der er ejet af SEAS-NVE og NRGi. Fibia ejer fibernet på dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland og giver adgang til produkter under Waoo-brandet. Desuden leverer Fibia også Waoo-produkter på dele af TDCs fiberinfrastruktur.

Waoo A/S (”Waoo”) er et fællesejet markedsførings- og produktselskab, som leverer internet-, TV- og telefoni-produkter under Waoo-brandet til ejerne, som distribuerer produkterne til slutkunder via deres respektive fiberinfrastrukturer. Waoo forestår desuden engrosindkøb af de tv-kanaler, som indgår i Waoo’s TV-pakker. Waoo har ikke selv bredbånds-, TV- eller telefonikunder på detailmarkederne, da de underliggende kundeforhold er ved ejerne af Waoo.

Waoo ejes inden fusionen af seks regionale energi- og fibernetselskaber (Fibia, Eniig Fiber A/S, Nord Energi Fibernet A/S, AURA Fiber A/S, Energi Fyn Bredbånd A/S og nef Fonden), hvoraf Fibia er største aktionær. Aktionærerne har indgået en ejeraftale inkl. en allonge, der ikke giver nogen aktionær kontrol over Waoo. Allongen udløber den 31. december 2019, hvorefter Fibia opnår enekontrol over Waoo.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 18. december 2019, kl. 12.00.
Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Fibia/Waoo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Henrik Bjarke Knudsen, tlf.: 4171 5096, hbk@kfst.dk, eller fuldmægtig Amalie Cruz Geiger, tlf: 4171 5071, acg@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.