Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse vedrørende A/S Motortramps erhvervelse af en andel af aktiekapitalen i Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S ("Lomax"). Lomax vil herefter være underlagt fælles kontrol af Motortramp samt MST Finance & Consult ApS og Togu ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Lomax er en dansk distributør af kontorprodukter til erhvervskunder (B2B) med fokus inden for e-handel. Lomax har et bredt produktudbud af kontorprodukter fordelt på kategorierne (i) traditionelle kontorartikler, (ii) kontormaskiner samt (iii) kontormøbler. Lomax har primært direkte salg af kontorprodukter til små og mellemstore kunder over internettet via sin egen online platform, men har også direkte salg via telefonordre samt et mindre fysisk salg fra sin detailforretning i Frederikssund.

A/S Motortramp er et investeringsselskab med fokus på shippingvirksomhed og ejer 30,69 % af aktiekapitalen i det børsnoterede selskab, Dampskibsselskabet NORDEN A/S, der er aktiv inden for shipping med tørlast og tankerskibe i hele verden. Motortramp ejer endvidere Skovselskabet af 13. december 2017 A/S, der har aktiviteter inden for skovbrug.

MST Finance & Consult ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (iv) salg af cloudløsninger og (v) software til brug for print via mobile enheder.

Togu ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (iv) salg af cloudløsninger og (v) software til brug for print via mobile enheder.

Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren samt spildevandsbehandling. DSV Miljø-koncernen er hovedsageligt aktiv på følgende danske markeder: markedet for håndtering af byggeaffald, markederne for transport til byggesektoren og landsbrugs- og grovvaresektoren, markedet for salg af grus og sten og markedet for spildevandsbehandling.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 29. november 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Lomax

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Amalie Cruz Geiger, tlf. 4171 5071 eller e-mail acg@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.