Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 30. oktober 2019 modtaget et udkast til anmeldelse af Temporary Space Nordics AB's (”TSN”) erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Datoselskabet af 23. oktober 2019 A/S (”LinkCo”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

TSN ejes ultimativt af Procuritas Investors VI, en nordisk kapitalfond.

LinkCo består af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning, der med henblik på transaktionens gennemførelse bliver udskilt i et separat selskab. LinkCo ejes inden transaktionen ultimativ af investeringsfonden CataCap I K/S.

TSN beskæftiger sig primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor. Desuden har selskabet i mindre omfang aktiviteter inden for salg af pavilloner. Selskabet er aktiv i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

LinkCo beskæftiger sig ligeledes primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor, og i mindre omfang med salg af pavilloner. Selskabet er primært aktiv i Danmark.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den torsdag den 14. november 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion TSN/LinkCo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.