Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af transaktionen mellem CataCap igennem dennes datterselskab CC X Holding II A/S (”CataCap”) og DanaWeb International A/S (”DanaWeb”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

CataCap er en dansk kapitalfond, som investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har navnlig investeringer i REKOM (nattelivskoncern), LanguageWire (oversættelsesbureau), CASA (udviklings- og entreprenørskab), SkyBrands (home-tekstiler med licenseret print), TP Aerospace og AerFin (aktiviteter inden for flybranchen), GSV Materieudlejning, Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger) og HB-Care (personbefordring). CataCap har ikke aktiviteter inden for samme område som DanaWeb.

DanaWeb er leverandør af hjemmesider og online marketing. DanaWeb leverer navnlig (1) design, udvikling, vedligeholdelse og (gennem tredjeparter) hosting af hjemmesider, (2) webshops og (3) markedsføring på internettet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. november 2019 kl. 12.

 

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion CataCap/DanaWeb

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk.

 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.