Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Fyffes erhvervelse af enekontrol over InterWeichert

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af en transaktion, hvorved Fyffes Limited (”Fyffes”) erhverver enekontrol over Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (”InterWeichert”). Forud for fusionen har Fyffes fælles kontrol over InterWeichert sammen med sælgerne.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

InterWeichert er aktiv inden for import og salg af bananer, ananas og andet eksotisk frugt og grønt. InterWeichert udfører disse aktiviteter i flere europæiske lande herunder Danmark.

Fyffes koncernen har aktiviteter inden for produktion, indkøb, forsendelse, import, modning, distribution og markedsføring af bananer, ananas, meloner og svampe. I Danmark er Fyffes kun aktiv inden for import og salg af bananer og ananas. Fyffes er en del af Sumitomo Corporation, som er en børsnoteret koncern med hovedsæde i Japan med aktiviteter inden for en række områder, herunder metalprodukthandel, transport, infrastruktur, elektronik, energi, m.m.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. november kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Fyffes/InterWeichert

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 5096 eller e-mail hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.