Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af SSG Partners A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ (”Polaris IV”) erhvervelse af enekontrol over SSG Partners A/S (”SSG”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

SSG er leverandør af tjenesteydelser indenfor (i) skadeservice, der omfatter håndtering af skader, der stammer fra brand, vandlækage, storm m.v. og (ii) tilknyttede ydelser, der omfatter såkaldte industriservices og ejendomsservices. Industriservices omfatter specialrengøring (fx rengøring af produktionsmaskiner), tank- og silorens m.v. Ejendomsservices omfatter administration af fast ejendom, herunder viceværtydelser, vinduespolering, trapperengøring og vedligeholdelse.

Polaris IV er en del af Polaris Private Equity (”Polaris”), som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris' fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder blandt andet Alliance Plus A/S. En fortegnelse over Polaris’ porteføljeselskaber findes på: www.polarisequity.dk.

Porteføljeselskabet Alliance Plus A/S har sine primære aktiviteter inden for rengøring, catering og facilityløsninger. Ifølge parterne er både SSG og Alliance Plus A/S aktive inden for henholdsvis graffiti- og facaderens, industriservice og ejendomsservice.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 1. november 2019, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Polaris IV / SSG

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen, tlf. 41715048 eller e-mail: chj@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.