Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af en kontrollerende aktiebesiddelse i Abacus Medicine A/S, igennem en kombineret aktietegning og aktieoverdragelse fra Wagner Family Holding ApS. Efter transaktionen vil Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Wagner Family Holding ApS udøve fælles kontrol over Abacus Medicine A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Abacus Medicine A/S er en distributør af medicinske produkter baseret på parallelimport imellem EØS-landene. Selskabet har hovedkvarter i København og har aktuelt 575 heltidsansatte medarbejdere. Selskabet er kontrolleret af Flemming Wagner, der også ejer DayDose ApS, som er aktiv inden for kosttilskud.

Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab er en del af Augustinus gruppen, som er ultimativt ejet af Augustinus Fonden. Augustinus gruppen foretager strategiske investeringer i Skandinaviske virksomheder.                 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. september 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Abacus Medicine

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Pia Holm Møller, tlf. 4171 5246 eller e-mail phm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.