Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Dronninglund Sparekasse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Dronninglund Sparekasse.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sparekassen Vendsyssel driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Nordjylland og Vestjylland. Sparekassen Vendsyssel har hovedkontor i Vrå og har derudover 33 afdelinger fordelt i Nordjylland og Vestjylland samt 2 afdelinger i København. Sparekassen Vendsyssel tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering. Sparekassen Vendsyssel er tillige aktiv inden for investering og udlejning af fast ejendom.

Dronninglund sparekasse driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Nordjylland. Dronninglund har hovedkontor i Dronninglund og 6 afdelinger i Nordjylland. Dronninglund Sparekasse tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. august 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Sparekassen Vendsyssel/Dronninglund Sparekasse

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.